Hva er spesielt med Carpoint

 • Nøytralitet: mht. bilmerker og service, forsikring og finansiering
 • Et naturlig midtpunkt for en bilkunde: vet hvilken priser som er rett, kan hjelpe til med å forstå kundens behov, er oppdatert på teknologi og marked, kan hjelpe kunden med å få rett pris på service og følge opp dersom det blir problemer mot verksted.
 • Dekker behovet for både privatkunder og firma
 • Lave kostnader, tåler lavere marginer enn tradisjonelle forhandlere
 • Dynamisk konsept som tilpasser seg endringer i bilmarkedet, ny teknologi og biltyper, endringer i innkjøpsbetingelser pga valutaendringer, mulighet til å kjøpe inn når spesielle tilbud dukker opp gjennom nettverket.
 • Ved formidling av en kundes bil oppnår kunden høyere pris hos Carpoint enn ved tradisjonelt innbytte.
 • Vil bli en franchise kjede som sikrer stordriftsfordeler:
  • Innkjøps volum
  • Logistikk
  • Finansiell styrke til kontinuerlig forbedring (forskning og utvikling)
  • Finansiell styrke til aktiv utvikling av medarbeidere (“Carpoint skolen”)
  • Deling av kompetanse i nettverket (distribuerte”eksperter”)

 • Carpoint skal tilby landsdekkende megler- og rådgivertjenester for private og firma kunder innen formidling av kjøp, salg, service av nye og brukte biler.
 • Carpoint sin grunnfilosofi er å ikke binde kapital i billager, men være et kompetanseledd mellom tilbyder av bil og kjøper av bil. Lave faste kostnader, personlig service, høy kvalitet og et stort nettverk skal sikre konkurransekraft.
 • Carpoint skal utføre meglertjenestene ved hjelp av spesielt tilpasset programvare for internett og gjennom personlig konsultasjon
 • Carpoint skal være en nøytral aktør uavhengig av bilmerke.